- 08. Kontima glidstödlager och transportkulhus

Kontima glidstödlager och transportkulhus
Kontima glidstödlager och transportkulhus
Kontima GlidstödlagerKontima Glidstödlager
KONTIMA glidstödlager
Används för tyngre statiska konstruktioner utsatta för expansionsrörelser, exempelvis pipe-lines, hetvattenpannor, värmeväxlare, elektrofilter och anläggningar för rökgasrening. Våra glidstödlager kännetecknas av låg friktionskoefficient, de är underhållsfria och finns i olika standardutföranden för laster upp till 700-ton. Vi gör även specialanpassade glidstödlager.
Kontima KulhusKontima Kulhus
Kulhus
Maskinelement där en stor kula löper i en skål/i ett hus rullande på ett stort antal mindre kulor. Kulhus används t ex vid transportanordningar där en låda, platta eller något annat med jämn undersida måste kunna rulla lätt åt ett eller flera håll. Andra användningsområden är vid matningsbord för pressar eller plåtbearbetningsmaskiner samt vid hundratals andra konstruktioner...